Historia

För att få ett begrepp om Övermark Bed & Breakfast bör vi gå tillbaka i tiden till 1891 då Övermark blev en självständig kommun. Grannkommunen Korsnäs kom med ett förslag till att bilda ett eget läkardistrikt med Korsnäs, Övermark och Pörtom. Vid att möte som hölls den 29.3.1911beslöts att dessa tre kommuner skulle samarbeta och ha en gemensam kommunalläkare. Behovet av ett sjukhus i distriktet diskuterades under ett möte år 1913 och saken undersöktes vidare av en kommitté. Korsnäs samt Pörtom drog sig ur planerna på ett gemensamt sjukhus, men Övermark ordnade en egen lokal som fungerade som sjukhus utan samarbete med de andra kommunerna.

I kommunen Övermark hade man en ”sjukhusets byggnadsfond” som tog emot donationer och bidrag från både enskilda personer och sammanslutningar. Under dessa tider var värden orolig och bristen på baslivsmedel ett faktum. Elise Engelholm hade under 1917 ????

 1920 stängdes gamla sjukhuset – auktion på lösöre hölls.. Även en levande gris auktionerades ut!

Övermark och Pörtom höll liv i tanken på ett eget sjukhus och slutligen inleddes bygget på Rovhök tomt. Byggandet inleddes 1920 och under fler år med de medlen som fanns till förfogande. Träden till stockarna som huset byggdes av är huggna i näromgivningen 1927 var bygget klart med behov an införskaffning av instrument.  Slutligen togs sjukhuset i bruk 1929 och då var även Korsnäs med och hade bidragit med en summa pengar och därmed fått tillgång till 4 sängplatser, Pörtom hade då även 4 och Övermark 6.

Sjukhuset har genomgått fler renoveringar och förändringar sedan den först togs i bruk. Varje rum var utrustad med kamin eller en eldstad för uppvärmning, dessa togs ur under renovering 1950 (-1952). Kaminerna/eldstäderna togs ut och koks panna med värmeelementen lades in. , det var den första typen av centralvärmen med värmeelement. Samtidigt byggdes terrassen med pannrummet under. Med ytrenoveringar inomhus 1972 böts koks pannan ut mot en oljevärme.

Det nu fungerande åldringshemmet inledde sin verksamhet 1983 och då flyttades åldringarna från sjukhusbyggnaden och det övergick till lager.

Byggnaden har använts för Medborgarinstitutets kurser under fler år innan byggnaden övergick i privat ägo. År 2006 fick Övermark gamla sjukhuset jordvärme.

Tanken om Övermark Bed& Breakfast inleddes 2017 och en renovering i större skala inleds. Fasaden för tilläggsisolering och nya fasadbräder, taket målas och inomhus förbereds rummen för inkvarteringsverksamhet.